Najnowsze wiadomości

Grono pedagogiczne

kadra

Z życia szkoły

19. kwietnia 1943 r. to dzień, który przeszedł do jednych z najtragiczniejszych w historii Polski. Był to dzień wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Getto zostało poddane likwidacji w ramach hitlerowskiej akcji Endlosung - "ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej". Naród żydowski miał na zawsze przestać istnieć.

Powstanie w getcie było aktem symbolicznym. Młodzi powstańcy zdawali sobie sprawę z faktu, iż nie ma ono najmniejszych szans na powodzenie. Nie chodziło o heroizm, ale o wybór sposobu umierania. Członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej rozpaczliwie pragnęli zakomunikować światu, że nie zgadzają się na śmierć nieludzką, która odbiera im godność, a za taką uważali śmierć w komorach gazowych.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, to dokument, który powstał po wojnie (10 grudnia 1948 r.) w następstwie nagminnego łamania praw człowieka w czasie II wojny świtowej. Stanowi kanon niezbywalnych ludzkich praw i jednym z nich jest godność. Artykuł 1. PDPC mówi: "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach". Hitlerowcy odbierali Żydom podstawowe prawa - prawo do życia, prawo do godności, prawo do wolności i in. 

Działania mające na celu upamiętnienie  71. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim miały miejsce również w naszej szkole. Ich koordynatorką została mgr Elżbieta Grzech, która wzięła udział w spotkaniu w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i rozpropagowała akcję społeczno-edukacyjną "ŻONKILE" w naszej szkole wraz z członkami Szkolnego Klubu Wolontariusza. Dzięki wolontariuszom z całej Polski w ubiegłym roku żołty kwiat-symbol nosiło na ubraniach kilkadziesiąt tysięcy osób. Żonkile każdego roku składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, zmarły w 2009 r.

W tym roku wszyscy uczniowie ZS nr 3 zostali wolontariuszami. Panie: mgr Jolanta Chojnacka i mgr Anna Pienkoś przeprowadziły lekcje historii, na których opowiadały uczniom o tym, czym były getta, w jaki warunkach żyli w nich ludzie, jak przebiegała likwidacja getta warszawskiego, kim byli powstańcy, uczniowie studiowali też mapy, które prezentowały rozmieszczenie gett w Polsce za czasów II wojny światowej. Lekcje zostały przeprowadzone w korelacji z treściami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uczniowie zostali także zapoznani z hasłem przewodnim tegorocznej akcji "ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ" oraz ulotkami, które pani Ela otrzymała z Muzeum Historii Żydów Polskich. Każdy otrzymał żółtego papierowego żonkila. Również Młodzież Ochotniczego Hufca Pracy pod kierunkiem pani mgr Małgorzaty Angel przygotowała wystawę fotograficzną upamiętniającą tragiczne chwile powstańców w gettcie.

 SAM 1853

 

SAM 1851

W sobotę obchodziliśmy Dzień Kobiet. Postanowiłam przedstawić to święto w niecodzienny sposób. Nie było bukietu tulipanów. Nawiązałam do jednej z kampanii Amnesty International pt. "STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET".

Przemoc wobec kobiet, przemoc domowa są wg Amnesty International zjawiskami tak powszechnymi, że na świecie więcej kobiet w wieku 15-44 lat umiera właśnie z ich powodu niż wskutek chorób nowotworowych. W Polsce w roku 2012 aż 77 tysięcy kobiet padło ofiarą przemocy domowej. Sytuacja może ulec zmianie. Pierwszy krok to podpisanie przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Do współpracy zaprosiłam klasę Ih. Uczniowie najpierw zbierali i selekcjonowali materiał, zapoznawali się z sytuacją kobiet i przysługującymi im na świecie prawami, następnie dyskutowali i opracowywali zagadnienie, odnosząc je do praw zapisanych w "Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka". Całość prac zwieńczyły wykonane przez nich plakaty.

Wnioski:

1. Sytuacja kobiet w wielu krajach świata (m.in. Afryka, Afganistan, Indie)  odbiega od powszechnie przyjętego dziś i promowanego modelu kobiety silnej i niezależnej;

2. Wiele kobiet nie jest szanowanych we własnym środowisku domowym: są poniżane i bite (i tu znajduje się też Polska);

3. Wiele kobiet jest gwałconych, niewolonych, stają się przedmiotem handlu, są także zmuszane do aborcji jeżeli tylko spodziewają się córki w krajach, w których preferowane jest posiadanie syna (przykład - Indie);

4. Kobiety na świecie mają ograniczony dostęp do edukacji (kraje Islamu);

5. Trudności w znalezieniu dobrze płatnej pracy (tu Polska, ale równiez Europa);

6. W niektórych krajach kobieta nie ma wolności, jest zależna wyłącznie od męża i reistycznie przez niego traktowana do tego stopnia, że mężczyzna uznaje, iż ma prawo do zabicia jej (kraje Islamu).

Takie są realia. Być może nasze spostrzeżenia nie napawają optymizmem, ale z całą pewnością uświadamiają skalę problemu i zachęcają do podjęcia działań oraz rekacji. Zapraszamy do podpisania petycji na stronie AI: www.amnesty.org.pl/index.php?id=222 

 

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA ZAANGAŻOWANIE !!! :D

 

                                                                                                                                                                                               Anna Pienkoś

 

SAM 1825SAM 1827SAM 1835SAM 1836SAM 1837SAM 1840

Joomla templates by Joomlashine. Webdesign by HuberNet